Ingrid Lidstrand Bruhn
Lustbruk Keramik
Behmbrogatan 5
611 34 Nyköping
0155 26 84 62
0739 67 38 86

 

ingridlidstrandbruhn@msn.com

www.lustbruk-keramik.se


 

 

 

Jag har verkstad i Gamla Bryggeriet i Nyköping. Jag arbetar med stengods och raku och gör unika produkter med hög kvalitet. Jag vill att ögat och handen ska känna glädje genom mina föremål. De ska vara vackra och brukbara – till lust och att bruka.
Jag har försäljning från min verkstad – det är säkrast att ringa först. Sedan många år är jag medlem i Hantverksgruppen Sörmland och i Taxingegruppen.

 

I have my studio in “Gamla Bryggeriet” (Old Brewery) in Nyköping. I work with stoneware and raku technique producing unique objects of high quality.  I want my products to bring both visual and sensual delight when touched. To be beautiful and useful – a delight to be used. I sell directly from my studio – just give me a call first.  I have been member of the Crafts Group of Sörmland for several years.

 

© Hantverksgruppen Sörmland  -  Norra Hamnmagasinet   -  Nyköping  +46 (0) 76 14 19 525