Marianne Andersson
Ljus
Grangärdesgatan 5
632 22 Eskilstuna
016-13 98 58
016-51 22 27 arb.
070-558 40 27

 

marianne.016139858@telia.com


 

 

Handstöper ljus enligt gammal tradition som vanliga raka ljus, grenljus och ljuskronor.
Kan även hjälpa till med ljus i "udda mått".

 

I produce manually dipped candles according to an old tradition – normal straight candles, armed candles and candelabras (candle crowns). When desired, I can also dip candles of “extraordinary dimensions”.

 

© Hantverksgruppen Sörmland  -  Norra Hamnmagasinet   -  Nyköping   +46 (0)155  21 99 45