Sören Ohlsson
Trä

Sören Ohlsson

Ramsta

640 20 Björkvik

0150-310 14
073 420 22 90

 

soren.ohlson@gmail.com


 

 

Jag började med träsvarvning 1994, och tillverkar nytto- och prydnadsföremål, t.ex. skålar, fat, ljusstakar och klockor.
Jag använder nästan uteslutande svenska träslag, främst björk, en, alm, körsbär m.m. Det mesta svarvas av torrt virke, men skålarna med barkkant  måste göras av rått virke. Ytbehandlingen utgörs till största delen av linolja.
Min svarvutbildning har jag bl.a. fått på hemslöjdens kursgård Sätergläntan i Dalarna.  

 

I started with wood turning in 1994 and produce domestic and decorative objects, as f ex bowls, plates, candle sticks and clocks. Almost everything I produce is made of Swedish wood sorts, mostly birch, juniper, elm, cherry wood, etc. I use mainly dry wood, but the bowls with bark brim must be turned of fresh wood. The surface is then treated with linseed oil. I acquired my wood turning education, among other things, at the handicraft centre of Sätergläntan in the district of Dalarna.

 

© Hantverksgruppen Sörmland  -  Norra Hamnmagasinet   -  Nyköping  +46 (0) 76 14 19 525